Wpis do rejestru

11/04/2019, 09:32
Z dniem 8 kwietnia 2019 r. Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 11.

List Prezesa ULC dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów

01/04/2019, 11:41
1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo lotnicze, która stworzyła możliwość rozwiązywania z pasażerami sporów wynikających z rozporządzeń: 261/2004/WE i 2111/2005/WE w formie polubownej. Przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego powołany został Rzecznik Praw Pasażerów, który rozpatruje skargi pasażerów w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zapraszamy do zapoznania się z listem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona, w którym zachęca do korzystania z tej formy mediacji.

Renata Piwowarska powołana na stanowisko Rzecznika Praw Pasażerów

01/04/2019, 06:37
1 kwietnia 2019 roku Renata Piwowarska dyrektor Komisji Ochrony Praw Pasażerów została wyznaczona przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Pasażerów.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top