Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażerów za 2022 rok

28/04/2023, 09:00
Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie ULC przygotował sprawozdanie z działalności za rok 2022, które corocznie jest publikowane do 30 kwietnia. 

Opublikowane sprawozdanie jest w zakładce: #Postępowania polubowne przed Rzecznikiem # Sprawozdania SPRAWOZDANIE_za_rok_2022.pdf

W 2022 roku do Rzecznika wpłynęło 3540 wniosków o wszczęcie postępowania polubownegoh, natomiast z uwagi na skalę spraw, rozpatrywane byływnioski, które wpłynęły w okresie 2020-2021 r.

W 2022 roku rozpatrzonych zostało 2965 wniosków. W 804 sprawach przeprowadzone zostało postępowanie ADR (postępowanie polubowne). Rzecznik doprowadził do zawarcia ugód przewoźników lotniczych z 327 pasażerami na łączną kwotę : 90.365,17 EUR, 21.467,26 PLN, 1.759 SEK, 1655 DKK, 128,87 $.

Sprawozdanie zawiera m.in. informacje dotyczące najczęstszych kategorii sporów, sposobów zakończenia sporu, przyczyn odmowy przeprowadzenia przez Rzecznika postępowań ADR.

Przedmiotem postępowań polubownych były najczęściej odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania lotu oraz zwroty za bilety w przypadku odwołanego lotu.

Sprawozdanie zawiera również zalecenia zarówno dla przewoźników lotniczych jak i wnioskodawców,  których wdrożenie pomogłoby ograniczyć liczbę najczęściej powtarzających się sporów i problemów.

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top