Jakie prawa ma pasażer w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu?

27/04/2022, 17:53

Rezygnacja z podróży po odwołaniu lotu lub prawo do zmiany lotu na inny

 

Jeśli lot został odwołany, pasażer ma prawo wyboru pomiędzy:

·         zmianą lotu na następny możliwy lot lub na inny termin, uzgodniony pomiędzy pasażerem a linią lotniczą

·         rezygnacji z lotu za zwrotem pełnego kosztu biletu

 

Linia lotnicza jest zawsze zobowiązana do zaoferowania pasażerowi wyboru między zmianą lotu a zwrotem pieniędzy za lot. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, z jakiego powodu lot odwołano, oraz kiedy pasażer otrzymał informację o odwołanym locie.

 

Rezygnacja z podróży przy dużym opóźnieniu

 

W przypadku zaś opóźnienia lotu, pasażer może zrezygnować z dalszej podróży, jeśli opóźnienie wynosi powyżej 5 godzin. Wówczas przewoźnik lotniczy również ma obowiązek zwrócić pasażerowi pełen koszt biletu.


Zmiana lotu na lot alternatywny

Jeśli pasażerowi zmieniono odwołany lot na lot alternatywny albo pasażer oczekuje na lot opóźniony, przewoźnik lotniczy powinien zapewnić mu posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania. Jeśli lot odbędzie się następnego dnia lub kolejnego, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia pasażerowi noclegu w hotelu oraz dojazdu z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska.

Jeśli linia lotnicza nie zapewniła takiej opieki a pasażer poniósł koszty we własnym zakresie, może zwrócić się do linii lotniczej o zwrot tych kosztów. Koniecznie należy zachować na dowód wszelkie rachunki i pokwitowania.  

 

 

Odszkodowanie

 

Rozporządzenie 261/2004 przewiduje dla pasażerów lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej 3 godzin odszkodowanie w wysokości 250, 400 i 600 euro w zależności od długości trasy.

Natomiast odszkodowanie za zakłócony  lot nie przysługuje jeśli:

  1. pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu; lub
  2. pasażer został poinformowany o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowanym czasie przylotu; lub
  3. pasażer został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu;
  4. przewoźnik może dowieść, że odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Rozporządzenia 261/2004 nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania.

Każda sprawa wymaga jednakże indywidualnego zbadania a ostateczną ocenę czy odszkodowanie jest należne czy nie, może dokonać sąd powszechny, przed którym toczyć się będzie ewentualne postępowanie.

Pasażer może też skorzystać z drogi polubownego rozwiązania sporu przed Rzecznikiem, należy jednak mieć na uwadze, że Rzecznik nie wydaje rozstrzygnięć a postępowania mają charakter mediacyjny dążący do polubownego rozwiązania sporu pomiędzy jego stronami.

 

Więcej informacji w zakładce "PRAWA PASAŻERA"

 

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top