aktualności

18/05/2020

Informacja dla oczekujących na rozpatrzenie wniosków złożonych do Rzecznika Praw Pasażerów

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków składanych do Rzecznika i ograniczone zasoby kadrowe do ich rozpatrywnania, informujemy że wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Aktualnie rozpatrywane sa wnioski z lipca 2019r.
W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. 
Wszystkie niezbędne załączniki, które muszą być dołączone do wniosku są wymienione w zakładce „Złóż wniosek” https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków, co przyspieszy procedowanie postępowań - obecnie ok. 85% wniosków wymaga uzupełnienia.
Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje wysłane do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania i druga strona sporu proszona jest o zajęcie stanowiska w sprawie. 
Od wysłania zawiadomienia o wszczęciu, postępowanie ADR trwa nie dłużej niż 90 dni (zazwyczaj protokół końcowy strony otrzymują po ok. 30-45 dniach).


Przypominamy, że postępowania w zakresie sporów wynikających z rozporządzenia nr 261/2004/WE, dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych. 
Miejsce właściwości organu jest ustalane pod względem miejsca wylotu: 
Art. 16 rozporządzenia 261/2004/WE stanowi, iż każde Państwo Członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wykonanie postanowień niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na jego terytorium oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska.  
Dane kontaktowe poszczególnych organów w krajach członkowskich, znajdą Państwo w linku: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
10/04/2020

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zespół Rzecznika Praw Pasażerów

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top