Pokaż menu >

O Rzeczniku


Renata Piwowarska                 

została powołana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na stanowisko Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dniem 1 kwietnia 2019r.  na I kadencję i następnie z dniem 1 kwietnia 2024r. na II kadencję  W latach 2018-2019 pełniła również funkcję Dyrektora Komisji Ochrony Praw Pasażerów w ULC.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe Mediacje w sprawach gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 25 lat zawodowo zajmuje się ochroną konsumentów, pracując  kolejno w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Audytor ISO (dyplom uzyskany na Politechnice Łódzkiej). Uczestniczka projektu ZnaneEkspertki.pl

Posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z udziałem zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach, symulacjach i projektach związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. 
Jest stałym mediatorem sądowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz mediatorem w Centrum Mediacji Lewiatan.

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół lotnictwa i ochrony praw konsumentów, w szczególności pasażerów linii lotniczych. 

Prywatnie hobbistycznie zajmuje się fotografowaniem oraz projektowaniem wnętrz – dyplom projektanta wnętrz uzyskała na Luxury Academy of Architecture and Art - Wydział Architektury.

Wpis do Rejestru

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 11.

Strony internetowe dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Rejestr) dostępny jest pod adresem:

Dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top