15 października obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

15/10/2021, 05:15
15 pażdziernika obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. 
Pamiętajmy ! Dzięki mediacji obie strony mogą osiągnąć sukces w postaci porozumienia.
Mediacja jest prostszą drogą do rozwiązania trudnych sporów, daje szansę na wypracowanie porozumienia i utrzymanie dobrych relacji na przyszłość.
Postępowanie ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) przed Rzecznikiem Praw Pasażerów to forma mediacji, prowadzona zgodnie z zasadami:

  • dobrowolność – podjęcie postępowania ADR oraz jego kontynuowanie na każdym jego etapie zależy od woli stron sporu;
  • poufność – zarówno osoby prowadzące jak i biorące udział w postępowaniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, propozycji bądź stanowisk przedstawionych w toku postępowania;
  • akceptowalność – strony w pełni akceptują i stosują się do zasad prowadzenia postępowania ADR oraz akceptują osobę prowadzącą postępowanie. 
  • bezstronność – osoba prowadząca postępowanie ADR nie reprezentuje żadnej ze stron traktując je na równi w toku rozwiązywania sporu;
  • neutralność – osoba prowadząca postępowanie ADR nie ma interesu w zakończeniu sporu w sposób preferowany przez którąkolwiek ze stron.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top