Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Rzecznik Praw Pasażerów


O Rzeczniku


Renata Piwowarska
Zdjęcie Renata Piwowarska
W dniu 1 kwietnia 2019r. została powołana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na stanowisko Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2018 roku pełni również funkcję Dyrektora Komisji Ochrony Praw Pasażerów w ULC.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe Mediacje w sprawach gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat zawodowo zajmuje się ochroną konsumentów, pracując  kolejno w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Audytor ISO. Uczestniczka projektu ZnaneEkspertki.pl

Posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z udziałem zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach, symulacjach i projektach związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. 

Jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz mediatorem w Centrum Mediacji Lewiatan.

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół lotnictwa i ochrony praw konsumentów, w szczególności pasażerów linii lotniczych. 

Prywatnie hobbistycznie zajmuje się fotografowaniem oraz projektowaniem wnętrz – dyplom projektanta uzyskała na Luxury Academy of Architecture and Art - Wydział Architektury.

Wpis do Rejestru

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 11.

Strony internetowe dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Rejestr) dostępny jest pod adresem:

www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:

ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Inne strony o pozasądowych metodach rozwiazywania sporów konsumenckich:

www.polubowne.uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/rzecznik-praw-pasazerow