Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażerów za 2023 rok

30/04/2024, 08:45
Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie ULC przygotował sprawozdanie z działalności za rok 2023, które corocznie jest publikowane do 30 kwietnia. 

Opublikowane sprawozdanie jest w zakładce: #Postępowania polubowne przed Rzecznikiem # Sprawozdania SPRAWOZDANIE za rok 2023

W 2023 roku do
Rzecznika wpłynęło 4405 wniosków o wszczęcie postępowania polubownego, 


W roku 2023 przeprowadzone zostały postępowania ADR z wniosków, które wpłynęły w 2021 r. i 2022 r. oraz rozpatrzone zostały wnioski złożone w roku 2023, co do których Rzecznik odmówił przeprowadzenia postępowania ADR / pozostawił wniosek bez rozpoznania.


Rzecznik doprowadził do zawarcia ugód przez przewoźników lotniczych z 503 pasażerami na łączną kwotę: 642.550,50 zł.

Sprawozdanie zawiera m.in. informacje dotyczące najczęstszych kategorii sporów, sposobów zakończenia sporu, przyczyn odmowy przeprowadzenia przez Rzecznika postępowań ADR.

Przedmiotem postępowań polubownych były najczęściej odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania lotu oraz zwroty za bilety w przypadku odwołanego lotu.

Sprawozdanie zawiera również zalecenia zarówno dla przewoźników lotniczych jak i wnioskodawców,  których wdrożenie pomogłoby ograniczyć liczbę najczęściej powtarzających się sporów i problemów.

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top