aktualności

01/07/2024

INFORMACJA DLA OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ADR ZŁOŻONYCH DO RZECZNIKA PRAW PASAŻERÓW

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków ADR składanych do Rzecznika liczoną w tysiącach i złożony charakter prowadzonych spraw, informujemy, że czas oczekiwania na przeprowadzenie postępowania ADR jest wydłużony. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Aktualnie prowadzone są postępowania ADR z wniosków złożonych w drugim kwartale 2023 r.
10/06/2024

Ważne wskazówki przed wakacjami

30/04/2024

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażerów za 2023 rok

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie ULC przygotował sprawozdanie z działalności za rok 2023, które corocznie jest publikowane do 30 kwietnia. 
04/04/2024

Podsumowanie 5 lat działalności Rzecznika Praw Pasażerów

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top