Rezygnacja z podróży lotniczej ze względu na epidemię koronawirusa

03/03/2020, 11:36

Przepisy prawa – zarówno na gruncie krajowym jak i europejskim – nie regulują takich kwestii jak rezygnacja z lotu przez pasażera z powodu epidemii, co oznacza, że zasady na podstawie których pasażer może odstąpić od umowy uregulowane są w Ogólnych Warunkach Przewozu danego przewoźnika lotniczego, u którego zakupiony został bilet. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli to przewoźnik lotniczy odwołuje lot. Wówczas pasażerowi przysługuje zwrot pełnej wartości kosztu biletu.Większość przewoźników lotniczych wstrzymało albo mocno ograniczyło loty do Chin, niektóre lot zostały wstrzymane lub ograniczone również do innych państw objętych epidemią.


Zalecamy bezpośredni kontakt z przewoźnikiem, u którego pasażer ma wykupiony bilet.


Rzecznik rekomenduje bieżące sprawdzanie najnowszych wymagań związanych z wjazdem do krajów tranzytowych i docelowych. Niektóre państwa wprowadzily obostrzenia związane z prewencyjnymi działaniami epidemiologicznymi.

Informacje  o obszarach objętych epidemią koronawirusa można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/

 

KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top