UPADŁOŚĆ PRZEWOŹNIKA SMALL PLANET AIRLINES SP. Z O.O.

22/07/2020, 12:54

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 565/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 48, KRS 0000342451.

Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XVIII GUp 186/20.

Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A) określając, że postępowanie upadłościowe Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma charakter główny.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).


Pasażerowie mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wynikających z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w ramach postępowania upadłościowego.

Wierzyciele upadłego przewoźnika mogą zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 186/20.

 

Informujemy, iż wnioski  ADR złożone do Rzecznika Praw Pasażerów będą kierowane do syndyka, natomiast w przypadku braku odpowiedzi lub braku zgody na przystąpienie do postępowania ADR w terminie 21 dni, Rzecznik Praw Pasażerów zakończy postępowanie, zgodnie z art. 205a ust. 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. 2019 r. poz. 1580 i 1495).

 

Załącznik:

- wzór zgłoszenia wierzytelności

wzor_pisemnego_zgloszenia_wierzytelnosci.pdf
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top