Kto powinien zwrócić pasażerowi koszt biletu za odwołany lot?

17/09/2020, 10:39

W wyniku odwołanych lotów pasażerowie zgłaszają problemy z uzyskaniem zwrotu pieniędzy za bilet. Wiele z tych zgłoszeń jest od osób, które zarezerwowały bilety lotnicze u pośrednika. Pasażerowie są często odsyłani od przewoźnika do pośrednika i na odwrót. 


Zgodnie z Rozporządzeniem 261/2004/WE w przypadku odwołania lotu pasażerowie powinni otrzymać zwrot kosztów biletu od przewoźnika lotniczego. 


Sytuacja jednak komplikuje się, gdy bilet kupiony został u pośrednika. Praktyka pokazuje, że zwroty najczęściej wykonywane są to samą metodą, jaką nastąpiła płatność. Przewoźnik lotniczy zwraca pośrednikowi, ten natomiast powinien zwrócić środki na konto klienta.


Co w sytuacji braku zwrotu powinien zrobić pasażer?


Najlepiej skontaktować się z oboma podmiotami jednocześnie.

Jeżeli problem zwrotu kosztów biletu leży po stronie przewoźnika lotniczego, pasażer może:
- złożyć skargę do odpowiedniego organu wyznaczonego do pomocy w egzekwowaniu praw pasażerów wynikających z rozporządzenia 261/2004/WE
Miejsce właściwości organu jest ustalane pod względem miejsca planowanego wylotu lub - w przypadku lotu spoza UE – miejsca pierwszego lądowania w UE.
w przypadku lotów z Polski lub z kraju spoza UE do Polski → złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażerów o polubowne rozwiązanie sporu Złóż wniosek
w przypadku lotów z innego Państwa Członkowskiego  UE lub z kraju spoza UE do innego Państwa Członkowskiego UE →złożyć skargę do organu danego Państwa Członkowskiego 
- skargę na przewoźnika zagranicznego złożyć do Europejskie Centrum Konsumenckie

Jeśli przewoźnik lotniczy odpisze zaś, że zwrot został dokonany na konto pośrednika, pasażer może:
- zwrócić się o pomoc w sporze z pośrednikiem do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. Właściwego Rzecznika Praw Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania pasażera. Lista Rzeczników
- skargę na pośrednika zagranicznego złożyć do Europejskie Centrum Konsumenckie
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top