Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Kto powinien zwrócić pasażerowi koszt biletu za odwołany lot?

W wyniku odwołanych lotów pasażerowie zgłaszają problemy z uzyskaniem zwrotu pieniędzy za bilet. Wiele z tych zgłoszeń jest od osób, które zarezerwowały bilety lotnicze u pośrednika. Pasażerowie są często odsyłani od przewoźnika do pośrednika i na odwrót. 
Zgodnie z Rozporządzeniem 261/2004/WE w przypadku odwołania lotu pasażerowie powinni otrzymać zwrot kosztów biletu od przewoźnika lotniczego. 
Sytuacja jednak komplikuje się, gdy bilet kupiony został u pośrednika. Praktyka pokazuje, że zwroty najczęściej wykonywane są to samą metodą, jaką nastąpiła płatność. Przewoźnik lotniczy zwraca pośrednikowi, ten natomiast powinien zwrócić środki na konto klienta.
Co w sytuacji braku zwrotu powinien zrobić pasażer?
Najlepiej skontaktować się z oboma podmiotami jednocześnie.

Jeżeli problem zwrotu kosztów biletu leży po stronie przewoźnika lotniczego, pasażer może:
- złożyć skargę do odpowiedniego organu wyznaczonego do pomocy w egzekwowaniu praw pasażerów wynikających z rozporządzenia 261/2004/WE
Miejsce właściwości organu jest ustalane pod względem miejsca planowanego wylotu lub - w przypadku lotu spoza UE – miejsca pierwszego lądowania w UE.
w przypadku lotów z Polski lub z kraju spoza UE do Polski → złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażerów o polubowne rozwiązanie sporu Złóż wniosek
w przypadku lotów z innego Państwa Członkowskiego  UE lub z kraju spoza UE do innego Państwa Członkowskiego UE →złożyć skargę do organu danego Państwa Członkowskiego 
Adresy organów w Państwach Członkowskich UE 
- skargę na przewoźnika zagranicznego złożyć do Europejskie Centrum Konsumenckie

Jeśli przewoźnik lotniczy odpisze zaś, że zwrot został dokonany na konto pośrednika, pasażer może:
- zwrócić się o pomoc w sporze z pośrednikiem do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. Właściwego Rzecznika Praw Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania pasażera. Lista Rzeczników
- skargę na pośrednika zagranicznego złożyć do Europejskie Centrum Konsumenckie
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/kto-powinien-zwrocic-pasazerowi-koszt-biletu-za-odwolany-lot