Uszkodzony lub zagubiony bagaż w podróży lotniczej ?

15/06/2021, 05:15

W przypadku uszkodzenia bądź opóźnienia bagażu, pasazer powinien zgłosić ten fakt na lotnisku i zachować raport PIR.
Następnie należy złożyć pisemną reklamację do linii lotniczej.


  •      W przypadku uszkodzenia bagażu reklamację należy wysłać w ciągu 7 dni
  •         W przypadku opóźnienia bagażu reklamację należy wysłać w ciągu 21 dni


Więcej nt. problemów z bagażem na stronie: Europejskiego Centrum Konsumenckiego.


Rzecznik Praw Pasażerów nie ma kompetencji do rozpatrywania skarg związanych z uszkodzeniem lub zagubieniem bagażu.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top