Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Uszkodzony lub zagubiony bagaż w podróży lotniczej ?

W przypadku uszkodzenia bądź opóźnienia bagażu, pasazer powinien zgłosić ten fakt na lotnisku i zachować raport PIR.
Następnie należy złożyć pisemną reklamację do linii lotniczej.


Więcej nt. problemów z bagażem na stronie: Europejskiego Centrum Konsumenckiego.


Rzecznik Praw Pasażerów nie ma kompetencji do rozpatrywania skarg związanych z uszkodzeniem lub zagubieniem bagażu.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/uszkodzony-lub-zagubiony-bagaz-w-podrozy-lotniczej