Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Kalkulator i wzory reklamacji

Narzędzia dostępne na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego : konsument.gov.pl (publikacja za zgodą ECK):

Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/kalkulator-i-wzory-reklamacji