Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

„Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi” – A. de Saint-Exupéry

19 października 2023 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji,

Międzynarodowy Dzień Mediacji (MDM) jest świętem ogólnonarodowym, poświęconym upowszechnianiu wiedzy o polubownych metodach rozwiązywania sporów między innymi w drodze mediacji.
Święto ustanowione zostało w 2005 r. przez Association Resolution (ACR) i jest obchodzone na całym świecie raz w roku w trzeci czwartek października.
 M E D I A C J A 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, czyli mediatora, który jest neutralny wobec stron konfliktu.

Mediacja jest prostszą drogą do rozwiązania trudnych sporów, daje szansę na wypracowanie porozumienia i utrzymanie dobrych relacji na przyszłość.

Postępowanie ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) przed Rzecznikiem Praw Pasażerów to forma mediacji, prowadzona zgodnie z zasadami:

Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2