Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym
Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094201.pdf
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-rady-ministrow-uchylajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wprowadzenia-ograniczen-w-ruchu-lotniczym