Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażerów za 2021 rok

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie ULC przygotował sprawozdanie z działalności za rok 2021, które corocznie jest publikowane do 30 kwietnia. 

Rzecznik Praw Pasażerów opublikował sprawozdanie z działalności za rok 2021

W 2021 roku do Rzecznika wpłynęło 1410 wniosków o wszczęcie postępowań polubownych, natomiast z uwagi na skalę spraw, rozpatrywane były nadal wnioski, które wpłynęły w roku 2020.

W 2021 roku rozpatrzone zostały 3673 wnioski. W 1229 sprawach przeprowadzone zostało postępowanie ADR (postępowanie polubowne). Rzecznik doprowadził do zawarcia ugód z 851 pasażerami na łączną kwotę 254.223,18 EUR + 13.240,63 PLN oraz 95.368 ISK.

Sprawozdanie zawiera m.in. informacje dotyczące najczęstszych kategorii sporów, sposobów zakończenia sporu czy przyczyn odmowy przeprowadzenia przez Rzecznika postępowań ADR.

Przedmiotem postępowań polubownych były najczęściej odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania lotu,  ale również w dobie pandemii Covid-19 zwrot środków za niewykorzystane bilety.

Sprawozdanie zawiera również zalecenia zarówno dla przewoźników lotniczych jak i wnioskodawców,  których wdrożenie pomogłoby ograniczyć liczbę najczęściej powtarzających się sporów.

 

Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialalnosci-rzecznika-praw-pasazerow-za-2021-rok