Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

15 marca – Międzynarodowy (Światowy) Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta to święto, które upamiętnia przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy’ego, który 15 marca 1962 r. przedstawił projekt ustawy o prawach konsumentów formułujący cztery podstawowe prawa konsumentów:

prawo do informacji,

prawo do wyboru,

prawo do bezpieczeństwa

prawo do reprezentacji.

W Polsce obchodzimy to święto od 2000 roku, na świecie od 1983 roku.

J.F. Kennedy przedstawił projekt zwany dziś jako Karta Praw Konsumenta (tzw. Consumer Bill of Rights). Tym samym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej były pierwszym krajem, który określił konsumenta jako homo oeconomicus. Wystąpienie to miało przełomowe znaczenie dla tworzenia nowoczesnego systemu ochrony interesów konsumentów Dzień, w którym wystąpił Prezydent USA jest obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy (zwany też Światowym) Dzień Konsumentów.

 

Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/15-marca-miedzynarodowy-swiatowy-dzien-konsumenta