Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

FORMULARZE DO SKŁADANIA REKLAMACJI DO PRZEWOŹNIKA LUB DO SKŁADANIA SKARG DO ORGANÓW NADZORCZYCH W INNYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH

Linki do wzorów formularza do złożenia skargi do przewoźników oraz oraz do innych organów europejskich.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf (wersja angielska)

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_pl.pdf (wersja polska)


Wszystkie organy UE rozpatrują skargi złożone przez pasażerów w j. angielskim.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/formularze-do-skladania-reklamacji-do-przewoznika-lub-do-skladania-skarg-do-organow-nadzorczych-w-innych-krajach-czlonkowskich